COMMUNIQUES

FANAMBARANA

NY FILANKEVITRA AMBONY NY MPITSARA, RAFITRA NATAO HAMPANAJA NY FITSIPIKA MIFEHY NY MPITSARA,
MANOLOANA IREO TENY DISO TOERANA NATAON-DRAMATOA FANIRISOA ERNAIVO AM-PAHIBEMASO, IZAY MPITSARA AM-PERINASA ISAN’IREO MPIROTSAKA HO FIDIANA FILOHAM-PIRENENA, NY TALATA FAHA-30 NY VOLANA OKTOBRA 2018 TEO MAHAMASINA, MIKASIKA NY TRANGAN-JAVATRA NISEHO TANY FENOARIVO ATSINANA KA NAMOIZANA AINA POLISY TELO TEO AM-PANATANTERAHANA NY ASANY NOHO NY FAMONOAN’OLONA AZY IREO IZAY LAZAINA FA « FITSARAM-BAHOAKA », DIA MANAO IZAO FANAMBARANA IZAO : (Lire la suite)

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE POLE ANTI-CORRUPTION D’ANTANANARIVO ET DE TOAMASINA

Le PAC Pôle Anti-Corruption (PAC) est une juridiction spécialisée dans les affaires de corruption, ainsi que les infractions économiques et financières. (Lire la suite)

RAPPEL DE TEXTES ET NOTES

COMPTE RENDU RELATIF A LA SESSION DES 20,21 et 22 Juin 2018

Lors de sa session qui s’est déroulée les 20, 21 et 22 juin 2018, le Conseil Supérieur de la Magistrature a pris les décisions suivantes :

A. EN MATIERE DE GESTION DE LA CARRIERE DES MAGISTRATS :

a. Titularisations
Le Conseil a titularisé 57 Magistrats stagiaires dont 35 appartiennent à la section Judiciaire, 12 à la section Administrative et 10 à la section Financière.

b. Candidatures
A la suite d’appels à candidatures ouverts à tous les Magistrats, le Conseil a proposé des Magistrats pour les postes suivants, pour la nomination en Conseil des Ministres : (Lire la suite)

AVIS DE VACANCE DE POSTE

SADC: Nouvel avis de vacance du poste de Directeur de l’audit interne et de la gestion des risques….(lire la suite)